Christelijk Kinderoord
Siloam

Help Mee

Ook u kunt meehelpen

HELP MEE kleding-uitdelenSiloam village ontvangt geen subsidies van de overheid. De benodigde middelen voor exploitatie en uitbreiding van het dorp worden opgebracht door vrijwillige bijdragen, legaten en donaties van particulieren en bedrijven, maar ook van kerken en andere groeperingen.

Siloam village is in 1997 begonnen als Kinderherstellingsoord Siloam in een huurwoning, waar kinderen opgevangen en verzorgd werden.

Op bijzondere wijze is de grond en bebouwing waar Siloam is gevestigd door de stichting in eigendom verkregen, daardoor is het mogelijk de uitbreidingsplannen verder te ontwikkelen en te gaan realiseren.

Helpt u mee Siloam Village te laten groeien tot een fijn en veilig dorp waar kinderen liefdevol en volgens een Bijbels moraal opgevangen, verzorgd en begeleid worden? Dit kan door ons financieel te ondersteunen, maar ook door ons te ‘liken’ op Facebook en onze berichten en foto’s te ‘delen’ zodat steeds meer mensen bewust worden van wat we doen en waar we voor staan.

Vanuit Curaçao:

Maduro & Curiëls Bank, rekeningnr. 13206503

swift: mcbkcwcu

t.n.v. Stichting Klein Jeruzalem

P.O. Box 4706 Curaçao

Vanuit Nederland:

IBAN:  NL10 INGB 0007 6682 72

BIC:   INGBNL2A

t.n.v. Stichting Klein Jeruzalem

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar