Christelijk Kinderoord
Siloam

Belastingdienst ANBI

Alle giften aan stichting “Klein Jeruzalem (Siloam)” zijn fiscaal aftrekbaar omdat de stichting haar ANBI status heeft. Voor meer informatie klik op ANBI STATUS