Christelijk Kinderoord
Siloam

Bestuursleden

Voorzitter: Robert de Vries

Secretariaat: Hans Brand

Penningmeester: Durkje de Vries

Bestuurslid: Gerda Brand