Christelijk Kinderoord
Siloam

Bestuursleden

Voorzitter: Robert de Vries

Secretaris: Frans van de Water

Penningmeester: Alva Catalina De Doelder – Leito

Algemeen lid: Piet Wijngaarden

Algemeen lid: Durkje Antje Walinga